2009-03-30 16:31:21# 136. lþ.#F 117.#9. fundur. Listamannalaun., til 16:36:33| A gert 14 15:6
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 136. lþ.

Listamannalaun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 406. mál (heildarlög). --- Þskj. 688, nál. 795 og 815.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:33]

[16:31]

Einar K. Guðfinnsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:32]

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 20:6 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, EBS, GuðbH, GSv, HHj, HöskÞ, JBjarn, KLM, KHeim, LB, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
GMJ, JM, KÓ, KÞJ, PHB, SKK.

18 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EyH, GAK, HerdÞ, IllG, MS, REÁ, SF, StB, ÞKG) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GSB, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KVM, KJak, KaJúl, KolH, KHG, ÓN, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:33]

Pétur H. Blöndal:


2.--12. gr. samþ. með 20:6 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, EBS, GuðbH, GSv, HHj, HöskÞ, JBjarn, KLM, KHeim, LB, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
GMJ, JM, KÓ, KÞJ, PHB, SKK.

19 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EyH, GAK, HerdÞ, IllG, MS, ÓN, REÁ, SF, StB, ÞKG) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GSB, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KVM, KJak, KaJúl, KolH, KHG, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 795, samþ. með 20:6 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, EBS, GuðbH, GSv, HHj, HöskÞ, JBjarn, KLM, KHeim, LB, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
GMJ, JM, KÓ, KÞJ, PHB, SKK.

20 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EyH, GAK, HerdÞ, IllG, KVM, MS, ÓN, REÁ, SF, StB, ÞKG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GSB, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KaJúl, KolH, KHG, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

13. gr., svo breytt, samþ. með 20:6 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, EBS, GuðbH, GSv, HHj, HöskÞ, JBjarn, KLM, KHeim, LB, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
GMJ, JM, KÓ, KÞJ, PHB, SKK.

20 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EyH, GAK, HerdÞ, IllG, KVM, MS, ÓN, REÁ, SF, StB, ÞKG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GSB, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KaJúl, KolH, KHG, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

14.--15. gr. og ákv. til brb. I--III samþ. með 20:6 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, EBS, GuðbH, GSv, HHj, HöskÞ, JBjarn, KLM, KHeim, LB, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
GMJ, JM, KÓ, KÞJ, PHB, SKK.

20 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EyH, GAK, HerdÞ, IllG, KVM, MS, ÓN, REÁ, SF, StB, ÞKG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GSB, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KaJúl, KolH, KHG, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.