Útbýting 136. þingi, 104. fundi 2009-03-16 15:04:24, gert 24 10:57

Fundur með fjármálaráðherra Breta 2. september sl., 230. mál, svar viðskrh., þskj. 722.

NATO-þingið 2008, 427. mál, skýrsla ÍNATO, þskj. 721.

Norðurskautsmál 2008, 428. mál, skýrsla ÍNSM, þskj. 724.

Upplýsingar seðlabankastjóra um aðgerðir breskra stjórnvalda, 326. mál, svar forsrh., þskj. 720.

Upplýsingaskylda fyrirtækja, félaga og stofnana í eigu íslenska ríkisins, 426. mál, frv. HHj o.fl., þskj. 719.