Útbýting 136. þingi, 117. fundi 2009-03-30 17:17:28, gert 14 15:6

Barnaverndarlög og barnalög, 19. mál, frhnál. fél.- og trn., þskj. 832.

Bjargráðasjóður, 413. mál, þskj. 851.

Stjórn fiskveiða, 429. mál, nál. meiri hluta sjútv.- og land, þskj. 841.

Visthönnun vöru sem notar orku, 335. mál, brtt. KaJúl, þskj. 830.