Útbýting 136. þingi, 117. fundi 2009-03-30 20:29:24, gert 14 15:6

Fjármálafyrirtæki, 409. mál, nál. viðskn., þskj. 857.

Staða Icesave-samningaviðræðna, 460. mál, fsp. GSB, þskj. 856.