Útbýting 136. þingi, 117. fundi 2009-03-30 22:00:59, gert 14 15:6

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn, 359. mál, nál. viðskn., þskj. 860.

Fjármálafyrirtæki, 409. mál, brtt. viðskn., þskj. 858.

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði, 461. mál, frv. allshn., þskj. 859.