2009-04-17 20:21:25# 136. lþ.#F 135.#2. fundur. Ríkisendurskoðun., til 20:21:38| A gert 20 8:42
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 136. lþ.

Ríkisendurskoðun, frh. 3. umr.

Frv. GSv o.fl., 416. mál (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum). --- Þskj. 955.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:21]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HSH, HerdÞ, JóhS, JM, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KHeim, LB, MS, MÁ, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (BÁ, BJJ, BjarnB, EMS, EBS, GÞÞ, HHj, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, KÞJ, KLM, ÓN, VS) fjarstaddir.