2008-12-04 14:03:40# 136. lþ.#F 42.#5. fundur. Húsnæðismál., til 14:06:59| A gert 4 15:39
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 136. lþ.

Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 137. mál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika). --- Þskj. 150, nál. 218.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:05]

1. gr. samþ. með 34 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 218 samþ. með 34 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.