2008-12-05 10:41:39# 136. lþ.#F 43.#2. fundur. Húsnæðismál., til 10:43:57| A gert 5 13:32
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur, 136. lþ.

Húsnæðismál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 137. mál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika). --- Þskj. 255.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:43]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, HSH, HHj, IllG, JóhS, JónG, JM, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SJS, StB, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

22 þm. (ÁI, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GHH, GAK, GSv, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JBjarn, KHG, KÞJ, MS, RR, SF, SVÓ, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.