2008-12-12 17:54:00# 136. lþ.#F 56.#1. fundur. Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008., til 17:56:46| A gert 15 8:11
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 136. lþ.

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008, frh. 2. umr.

Frv. StB o.fl., 180. mál (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis). --- Þskj. 223, nál. 335, brtt. 336.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:54]

Brtt. 336,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 336,2--8 samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--19. gr., svo breyttar, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 336,9 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.