2008-12-18 17:40:01# 136. lþ.#F 61.#8. fundur. Ársreikningar., til 17:41:04| A gert 18 19:6
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 136. lþ.

Ársreikningar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 212. mál (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli). --- Þskj. 285, nál. 368.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:40]

Brtt. í nál. 368 samþ. með 48 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.