2008-12-18 17:43:26# 136. lþ.#F 61.#12. fundur. Vextir og verðtrygging., til 17:44:34| A gert 30 11:47
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 136. lþ.

Vextir og verðtrygging, frh. 2. umr.

Stjfrv., 237. mál (lækkun dráttarvaxta). --- Þskj. 332, nál. 374.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:43]

Brtt. í nál. 374,1 samþ. með 54 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 374,2 (ný 2. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.