2008-12-20 09:35:33# 136. lþ.#F 64.#2. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum., til 09:57:29| A gert 6 9:50
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Ráðstafanir í ríkisfjármálum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 243. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 357, nál. 404, 405 og 410.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:41]

[09:36]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[09:37]

Birkir Jón Jónsson (um atkvæðagreiðslu):


[09:38]

Árni Páll Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[09:40]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 32:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
AtlG, EyH, GAK, JBjarn, JM, KHG, ÖJ.

10 þm. (ÁI, ÁÞS, BJJ, HSH, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁKÓ, BÁ, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, KaJúl, ÓN, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 31:17 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, KHG, MS, SF, SJS, VS, ÖJ.

15 þm. (ÁKÓ, BÁ, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, KaJúl, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:42]

Valgerður Sverrisdóttir:


[09:42]

Jón Bjarnason:


3.--4. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, ISG, JBjarn, JónG, JM, KVM, KJak, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.

4 þm. (BJJ, EyH, MS, VS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁKÓ, BÁ, BjarnB, BjörkG, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, KaJúl, KÓ, ÓN, RGuðb, SF, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

5. gr. samþ. með 31:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
AtlG, GAK, JBjarn, JM, SJS.

11 þm. (ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, HSH, KJak, KolH, MS, SF, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁÓÁ, ÁKÓ, BÁ, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, KHG, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 32:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÖJ.

2 þm. (GAK, KHG) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁKÓ, BÁ, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:45]

Ögmundur Jónasson:


7. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.

16 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, KHG, MS, SF, SJS, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁKÓ, BjarnB, EMS, GMJ, GAK, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 404,1 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.

16 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁKÓ, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 33:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
JM.

15 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁKÓ, BjarnB, BjörgvS, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

9.--12. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.

16 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁKÓ, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, KHG, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

13. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.

16 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, KJak, KolH, KHG, MS, SF, SJS, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁKÓ, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

14.--15. gr. samþ. með 33:17 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, KHG, MS, SF, SJS, VS, ÖJ.

13 þm. (ÁKÓ, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, RGuðb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:49]

Helga Sigrún Harðardóttir:


16.--17. gr. samþ. með 35:17 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, KHG, MS, SF, SJS, VS, ÖJ.

11 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:50]

Álfheiður Ingadóttir:


[09:51]

Eygló Harðardóttir:


[09:53]

Ágúst Ólafur Ágústsson:


[09:54]

Heilbrigðisráðherra (Guðlaugur Þór Þórðarson):


Brtt. í nál. 404,2 (tvær nýjar greinar, verða 18.--19. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

18. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, GHH, GuðbH, GÞÞ, GSv, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.

17 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, KHG, MS, SF, SJS, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRJ, BjarnB, EMS, EBS, GMJ, GSB, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.