2008-12-20 10:09:05# 136. lþ.#F 64.#4. fundur. Kolvetnisstarfsemi., til 10:12:42| A gert 6 9:50
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Kolvetnisstarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 152. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 176, nál. 386 og 403, brtt. 387.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:10]

[10:09]

Álfheiður Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BJJ, BjarnB, EMS, GMJ, GAK, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, MS, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 387,1 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

3.--6. gr. (verða 4.--7. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 387,2--15 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

7.--28. gr. (verða 8.--26. gr.), svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.