2008-12-20 10:12:44# 136. lþ.#F 64.#5. fundur. Tekjuskattur., til 10:14:55| A gert 6 9:50
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 228. mál (gerð skattframtala o.fl.). --- Þskj. 313, nál. 406.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:12]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2.--6. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 406,1 samþ. með 52 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 406,2 samþ. með 52 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

9. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.