2008-12-20 14:02:31# 136. lþ.#F 64.#10. fundur. Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki., til 14:04:35| A gert 22 10:42
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 231. mál (tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.). --- Þskj. 317, nál. 423.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 423 samþ. með 36 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv.

3.--11. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.