Útbýting 136. þingi, 55. fundi 2008-12-12 10:34:22, gert 12 16:1

Vextir og verðtrygging, 237. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 332.