Útbýting 136. þingi, 62. fundi 2008-12-18 22:15:14, gert 23 9:27

Ráðstafanir í ríkisfjármálum, 243. mál, nál. meiri hluta efh.- og skattn, þskj. 404; nál. 1. minni hluta efh.- og skattn, þskj. 405.

Tekjuskattur, 228. mál, nál. efh.- og skattn, þskj. 406.