Útbýting 136. þingi, 64. fundi 2008-12-20 09:34:06, gert 6 9:50

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, 246. mál, nál. minni hluta allshn., þskj. 430.