Útbýting 136. þingi, 64. fundi 2008-12-20 15:15:12, gert 6 9:50

Stimpilgjald, 213. mál, nál. efh.- og skattn., þskj. 447.

Störf í orkufrekum iðnaði, 183. mál, svar iðnrh., þskj. 431.