2009-05-28 21:19:49# 137. lþ.#F 10.#1. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 21:24:19| A gert 29 9:39
[prenta uppsett í dálka] 10. fundur, 137. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 56. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 57, nál. 63.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:22]

1. gr. samþ. með 28:20 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BjG, GuðbH, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, LRM, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BirgJ, BJJ, EKG, EyH, GStein, GBS, KÞJ, MT, ÓN, PHB, RR, SDG, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB.

1 þm. (LMós) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁÞS, BjarnB, BjörgvS, GLG, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KaJúl, KLM, REÁ, UBK, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:21] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


2.--5. gr. samþ. með 27:21 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BjG, GuðbH, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, LRM, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, EKG, EyH, GStein, GBS, KÞJ, MT, ÓN, PHB, RR, SDG, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB.

1 þm. (LMós) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁÞS, BjarnB, BjörgvS, GLG, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KaJúl, KLM, REÁ, UBK, ÖJ) fjarstaddir.

6.--9. gr. samþ. með 27:21 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BjG, GuðbH, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, LRM, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, EKG, EyH, GStein, GBS, KÞJ, MT, ÓN, PHB, RR, SDG, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB.

1 þm. (LMós) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁÞS, BjarnB, BjörgvS, GLG, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KaJúl, KLM, REÁ, UBK, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 63 (ákv. til brb. falli brott) samþ. með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BjG, GuðbH, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, PHB, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, EKG, EyH, GStein, GBS, KÞJ, MT, ÓN, RR, SDG, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB.

14 þm. (ÁJ, ÁÞS, BjarnB, BjörgvS, GLG, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KaJúl, KLM, REÁ, UBK, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.