2009-05-28 23:35:32# 137. lþ.#F 11.#3. fundur. Fjármálafyrirtæki., til 23:37:00| A gert 29 11:32
[prenta uppsett í dálka] 11. fundur, 137. lþ.

Fjármálafyrirtæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 33. mál (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna). --- Þskj. 33, nál. 55 og 62.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:36]

Brtt. í nál. 55,1 (ný 1. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BjG, BjörgvS, EyH, GuðbH, GStein, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, PHB, RR, RM, SDG, SER, SII, SF, SVÓ, SSv, TÞH, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

9 þm. (BÁ, BirgJ, EKG, IllG, KÞJ, MT, UBK, ÞSa, ÞrB) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, BJJ, BjarnB, GLG, GÞÞ, HöskÞ, JónG, ÓN, REÁ, SIJ, SkH, SJS, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 55,2 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjG, BjörgvS, EyH, GuðbH, GStein, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, PHB, RR, RM, SDG, SER, SII, SF, SVÓ, SSv, TÞH, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

11 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, EKG, IllG, KÞJ, MT, ÓN, UBK, ÞSa, ÞrB) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, BJJ, BjarnB, GLG, GÞÞ, HöskÞ, JónG, REÁ, SIJ, SkH, SJS, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.