2009-07-24 15:52:24# 137. lþ.#F 47.#3. fundur. Eiturefni og hættuleg efni., til 15:54:30| A gert 8 8:42
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 137. lþ.

Eiturefni og hættuleg efni, frh. 2. umr.

Stjfrv., 3. mál (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur). --- Þskj. 3, nál. 218, brtt. 219.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:52]

Brtt. 219,1 samþ. með 38 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 219,2 samþ. með 38 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 219,3 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

5. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.