2009-07-24 15:54:32# 137. lþ.#F 47.#4. fundur. Meðhöndlun úrgangs., til 15:58:13| A gert 8 8:42
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 137. lþ.

Meðhöndlun úrgangs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 4. mál (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur). --- Þskj. 4, nál. 220, brtt. 221.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:55]

Brtt. 221,1 samþ. með 38 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 221,2 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 221,3 samþ. með 38 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

4. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 221,4 (ný 5. gr., verður 6. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 221,5 (fimm nýjar greinar, verða 7.--11. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

6. gr. (verður 12. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 221,6 (ný grein, verður 13. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

7. gr. (verður 14. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.