Útbýting 137. þingi, 43. fundi 2009-07-14 21:24:26, gert 21 9:40

Framhaldsskólar, 156. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 274.