Útbýting 137. þingi, 45. fundi 2009-07-16 10:00:54, gert 17 14:30

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 160. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 281.