Útbýting 137. þingi, 47. fundi 2009-07-24 14:35:22, gert 8 8:42

Breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins, 89. mál, nál. meiri hluta allshn., þskj. 298; nál. minni hluta allshn., þskj. 300; brtt. meiri hluta allshn., þskj. 301.

Skilanefndir, 163. mál, fsp. EyH, þskj. 299.