Útbýting 137. þingi, 47. fundi 2009-07-24 15:45:26, gert 8 8:42

Stjórnlagaþing, 164. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 302.