Fundargerð 137. þingi, 11. fundi, boðaður 2009-05-28 23:59, stóð 22:34:20 til 23:37:40 gert 29 9:39
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

11. FUNDUR

fimmtudaginn 28. maí,

að loknum 10. fundi.

Dagskrá:

[22:34]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[22:35]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 22:37]


Um fundarstjórn.

Leiðrétting mismæla.

[23:15]

Hlusta | Horfa

[23:16]

Útbýting þingskjals:


Olíugjald og kílómetragjald o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 56. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 64, frhnál. 67.

[23:16]

Hlusta | Horfa

[23:24]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 68).


Fjármálafyrirtæki, 2. umr.

Stjfrv., 33. mál (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna). --- Þskj. 33, nál. 55 og 62.

[23:28]

Hlusta | Horfa

[23:35]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og viðskn.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 23:37.

---------------