Fundargerð 137. þingi, 39. fundi, boðaður 2009-07-11 10:30, stóð 10:31:58 til 15:05:06 gert 13 8:8
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

39. FUNDUR

laugardaginn 11. júlí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Aðildarumsókn að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Stjtill., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 249, 255 og 257, brtt. 256 og 266.

og

Undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Þáltill. SDG o.fl., 54. mál. --- Þskj. 54, nál. 250.

[10:32]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 13:08]

[13:33]

Hlusta | Horfa

[14:58]

Útbýting þingskjals:

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 15:05.

---------------