Fundargerð 137. þingi, 42. fundi, boðaður 2009-07-13 23:59, stóð 15:49:09 til 21:39:56 gert 14 7:59
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

42. FUNDUR

mánudaginn 13. júlí,

að loknum 41. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[15:49]

Hlusta | Horfa


Fjármálafyrirtæki, 3. umr.

Frv. viðskn., 150. mál (laun í slitafresti). --- Þskj. 267.

Enginn tók til máls.

[15:50]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 268).


Aðildarumsókn að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Stjtill., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 249, 255 og 257, brtt. 256 og 266.

og

Undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Þáltill. SDG o.fl., 54. mál. --- Þskj. 54, nál. 250.

[15:50]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 19:00]

[19:32]

Hlusta | Horfa

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 21:39.

---------------