Fundargerð 137. þingi, 43. fundi, boðaður 2009-07-14 13:30, stóð 13:30:40 til 23:54:40 gert 15 8:19
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

43. FUNDUR

þriðjudaginn 14. júlí,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Störf þingsins.

Álit Seðlabankans um Icesave o.fl.

[13:30]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Vinnubrögð stjórnarmeirihlutans.

[14:01]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.


Aðildarumsókn að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Stjtill., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 249, 255 og 257, brtt. 256 og 266.

og

Undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Þáltill. SDG o.fl., 54. mál. --- Þskj. 54, nál. 250.

[14:05]

Hlusta | Horfa

[15:09]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:34]

[20:02]

Hlusta | Horfa

[21:24]

Útbýting þingskjals:

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 23:54.

---------------