Fundargerð 137. þingi, 45. fundi, boðaður 2009-07-16 10:00, stóð 10:00:21 til 14:01:22 gert 16 14:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

45. FUNDUR

fimmtudaginn 16. júlí,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:


Varamaður tekur þingsæti.

[10:00]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að Bjarkey Gunnarsdóttir tæki sæti Björns Vals Gíslasonar, 8. þm. Norðaust.

[10:00]

Útbýting þingskjals:


Aðildarumsókn að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Stjtill., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 249, 255 og 257, brtt. 256 og 266.

og

Undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Þáltill. SDG o.fl., 54. mál. --- Þskj. 54, nál. 250.

[10:01]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 11:26]


Aðildarumsókn að Evrópusambandinu, frh. síðari umr.

Stjtill., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 249, 255 og 257, brtt. 256 og 266.

[12:02]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 283).

Fundi slitið kl. 14:01.

---------------