2010-02-02 14:07:26# 138. lþ.#F 72.#3. fundur. Handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða., til 14:10:32| A gert 6 11:31
[prenta uppsett í dálka] 72. fundur, 138. lþ.

Handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 171. mál (norræn handtökuskipun). --- Þskj. 190, nál. 585, brtt. 586.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:08]

Brtt. 586,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EÓÁ, GuðbH, GÞÞ, HHj, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SkH, SJS, SVÓ, SSv, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (BirgJ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁPÁ, EyH, GLG, GBS, HöskÞ, JóhS, KJak, KLM, SF, VBj, ÞrB) fjarstaddir.

2.--5. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EÓÁ, GuðbH, GÞÞ, HHj, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SkH, SJS, SVÓ, SSv, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (BirgJ, MT) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁPÁ, EyH, GLG, GBS, HöskÞ, JóhS, KJak, KLM, SF, VBj, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 586,2--4 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EÓÁ, GuðbH, GÞÞ, HHj, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SkH, SJS, SVÓ, SSv, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (BirgJ, MT) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁPÁ, EyH, GLG, GBS, HöskÞ, JóhS, KJak, KLM, SF, VBj, ÞrB) fjarstaddir.

6.--24. gr. og ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EÓÁ, GuðbH, GÞÞ, HHj, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SkH, SJS, SVÓ, SSv, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (BirgJ, MT) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁPÁ, EyH, GLG, GBS, HöskÞ, JóhS, KJak, KLM, SF, VBj, ÞrB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.