2010-02-16 14:06:14# 138. lþ.#F 75.#2. fundur. Stjórn fiskveiða., til 14:40:35| A gert 17 8:14
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur, 138. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 174. mál (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.). --- Þskj. 193, nál. 488 og 645, brtt. 646.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

Till. til rökst. dagskrár á þskj. 645 felld með 28:19 atkv. Og sögðu

 já:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, VigH, ÞKG.
nei:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (MT) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, REÁ, RR, SF, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:07] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[14:08] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson:


1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GuðbH, GLG, GBS, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SkH, SJS, SVÓ, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, REÁ, RR, SF, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:10] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[14:11] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


2. gr. samþ. með 29:19 atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, VigH, ÞKG.

15 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, REÁ, RR, SF, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:13] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[14:14] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson:


Brtt. 646,1 felld með 30:18 atkv. Og sögðu

 já:
ÁJ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, VigH, ÞKG.
nei:
AtlG, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, REÁ, RR, SF, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:15] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


3. gr., a-liður, samþ. með 28:19 atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, VigH, ÞKG.

16 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, REÁ, RR, SF, SkH, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:17] Hlusta | Horfa

Illugi Gunnarsson:


[14:18] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


3. gr., b--c-liðir, samþ. með 47 shlj. atkv.

3. gr., d-liður, samþ. með 28 shlj. atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

19 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, VigH, ÞKG) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BirgJ, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, REÁ, RR, SF, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:20] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


Brtt. 646,2 felld með 28:17 atkv. Og sögðu

 já:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, ÞKG.
nei:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, VBj, VigH, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (EÓÁ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BirgJ, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, MSch, REÁ, RR, SF, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 27:18 atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, VigH, ÞKG.

18 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BirgJ, BjörgvS, BVG, EyH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, MSch, REÁ, RR, SF, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 646,3 felld með 28:19 atkv. Og sögðu

 já:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, VigH, ÞKG.
nei:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BirgJ, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, REÁ, RR, SF, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:22] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


Brtt. í nál. 488,1 samþ. með 25:19 atkv. Og sögðu

 já:
ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SkH, SJS, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, UBK, VigH, ÞKG.

1 þm. (AtlG) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, MSch, REÁ, RR, SII, SF, SVÓ, SSv, TÞH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:24] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[14:26] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson:


Ákvæði til brb. I, svo breytt, samþ. með 27:20 atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, TÞH, UBK, VigH, ÞKG.

16 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, MSch, REÁ, RR, SII, SF, SSv, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:27] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


[14:28] Hlusta | Horfa

Illugi Gunnarsson:


[14:30] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[14:31] Hlusta | Horfa

Ásbjörn Óttarsson:


[14:32] Hlusta | Horfa

Árni Johnsen:


Ákvæði til brb. II samþ. með 27:19 atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, TÞH, UBK, VigH, ÞKG.

1 þm. (EÓÁ) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, MSch, REÁ, RR, SII, SF, SSv, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:35] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[14:36] Hlusta | Horfa

Ásbjörn Óttarsson:


Ákvæði til brb. III samþ. með 46 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. IV samþ. með 26:16 atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÖJ.
nei:
ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, GBS, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SIJ, SSS, TÞH, UBK, VigH, ÞKG.

21 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, EyH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, IllG, MSch, REÁ, RR, SDG, SII, SF, SSv, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:38] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


Brtt. í nál. 488,2 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. V) samþ. með 27:20 atkv. Og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MT, OH, ÓÞ, RM, SER, SkH, SJS, SVÓ, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BJJ, BjarnB, EKG, EÓÁ, EyH, GBS, IllG, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, SDG, SIJ, SSS, TÞH, UBK, VigH, ÞKG.

16 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BjörgvS, BVG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, MSch, REÁ, RR, SII, SF, SSv, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.