2010-03-22 17:40:13# 138. lþ.#F 97.#3. fundur. Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi., til 17:45:48| A gert 6 14:5
[prenta uppsett í dálka] 97. fundur, 138. lþ.

Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 309. mál (EES-reglur, heildarlög). --- Þskj. 361, nál. 799.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:43]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 799,1 samþ. með 39 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

7.--10. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 799,2 samþ. með 40 shlj. atkv.

11. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

12. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.