2010-03-22 17:45:49# 138. lþ.#F 97.#4. fundur. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald., til 17:48:17| A gert 6 14:5
[prenta uppsett í dálka] 97. fundur, 138. lþ.

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, frh. 2. umr.

Frv. SF o.fl., 21. mál (bann við nektarsýningum). --- Þskj. 21, nál. 784.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:46]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 784, (ný 2. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, GuðbH, GLG, GÞÞ, HHj, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SDG, SII, SIJ, SF, SkH, SVÓ, SSv, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÖS.

1 þm. (ÁJ) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, BÁ, BirgJ, BjarnB, EyH, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, KJak, KÞJ, KLM, LRM, RR, SER, SJS, UBK, VBj, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:46] Hlusta | Horfa

Siv Friðleifsdóttir:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.