2010-03-23 14:07:22# 138. lþ.#F 98.#4. fundur. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald., til 14:11:00| A gert 12 12:53
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 138. lþ.

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, frh. 3. umr.

Frv. SF o.fl., 21. mál (bann við nektarsýningum). --- Þskj. 21 (með áorðn. breyt. á þskj. 784).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

Frv. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, GuðbH, GÞÞ, HHj, JRG, KaJúl, LMós, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SVÓ, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.

2 þm. (ÁJ, REÁ) greiddu ekki atkv.

30 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, BÁ, BirgJ, BjarnB, EyH, GLG, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, KJak, KÞJ, KLM, LRM, MSch, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:07] Hlusta | Horfa

Steinunn Valdís Óskarsdóttir:


[14:08] Hlusta | Horfa

Siv Friðleifsdóttir:


[14:10] Hlusta | Horfa

Atli Gíslason: