2010-03-25 17:16:41# 138. lþ.#F 100.#8. fundur. Tekjuskattur., til 17:22:17| A gert 26 9:5
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 138. lþ.

Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 386. mál (kyrrsetning eigna). --- Þskj. 694, nál. 868, brtt. 874.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:21]

[17:20] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 874 felld með 25:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁsbÓ, IllG, ÓN, PHB, RR, TÞH.
nei:
AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BJJ, GLG, GBS, HHj, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SDG, SII, SIJ, SF, SkH, SVÓ, SSv, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÖJ, ÖS.

1 þm. (MT) greiddi ekki atkv.

30 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, REÁ, SER, SJS, UBK, VigH, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 868 samþ. með 33 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 33 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.