2010-03-25 17:23:54# 138. lþ.#F 100.#10. fundur. Virðisaukaskattur., til 17:24:58| A gert 26 9:5
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 138. lþ.

Virðisaukaskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 460. mál (bílaleigubílar). --- Þskj. 790, nál. 866.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:24]

Brtt. í nál. 866 samþ. með 34 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 34 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.