2010-03-25 17:26:22# 138. lþ.#F 100.#12. fundur. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., til 17:26:58| A gert 6 14:36
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 138. lþ.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 397. mál (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum). --- Þskj. 706, nál. 863.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:26]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BJJ, GLG, GBS, HHj, IllG, KaJúl, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, RR, RM, SDG, SII, SIJ, SF, SkH, SVÓ, SSv, TÞH, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÖS.

30 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LRM, REÁ, SER, SJS, UBK, VigH, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.