Útbýting 138. þingi, 97. fundi 2010-03-22 19:12:23, gert 6 14:5

Atvinnuleysi og fjöldi starfa, 486. mál, fsp. EKG, þskj. 840.

Markmið með aflareglu, 488. mál, fsp. EKG, þskj. 842.

Veiðar á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, 489. mál, fsp. SF, þskj. 843.

Þróun vísitölu neysluverðs, 487. mál, fsp. EKG, þskj. 841.