Útbýting 138. þingi, 111. fundi 2010-04-26 18:12:13, gert 27 8:9

Förgun og endurvinnsla flokkaðs sorps, 440. mál, svar umhvrh., þskj. 1013.

Lækkun fóðurkostnaðar í loðdýrarækt, 413. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1011.

Námskeið fyrir hreindýraleiðsögumenn, 596. mál, fsp. GÞÞ, þskj. 1017.

Notkun plastpoka, 441. mál, svar umhvrh., þskj. 1014.

Samningsmarkmið varðandi landbúnað í viðræðum við Evrópusambandið, 565. mál, fsp. EKG, þskj. 955.

Vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, 382. mál, nál. meiri hluta fél.- og trn., þskj. 1016.