2010-05-10 16:24:19# 138. lþ.#F 120.#4. fundur. Vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi., til 16:25:27| A gert 29 9:41
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 138. lþ.

Vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi, frh. síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 315. mál. --- Þskj. 367, nál. 1003.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:24]

Brtt. í nál. 1003 samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BjarnB, BVG, EKG, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, JóhS, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, MSch, MPét, MT, OH, ÓGunn, ÓBK, ÓÞ, ÓN, PHB, RR, RM, SER, SII, SIJ, SKK, SJS, TÞH, VigH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

20 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁJ, BJJ, EyH, HHj, HöskÞ, JBjarn, KJak, KLM, REÁ, SDG, SF, SkH, SVÓ, SSv, UBK, VBj, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.