2010-05-19 00:03:06# 138. lþ.#F 126.#10. fundur. Sanngirnisbætur., til 00:04:56| A gert 26 13:31
[prenta uppsett í dálka] 126. fundur, 138. lþ.

Sanngirnisbætur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 494. mál (heildarlög). --- Þskj. 860, nál. 1121, brtt. 1122.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:03]

Brtt. 1122,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1122,2--5 samþ. með 43 shlj. atkv.

5.--14. gr., svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.