2010-05-19 00:05:45# 138. lþ.#F 126.#12. fundur. Dómstólar., til 00:07:31| A gert 19 11:10
[prenta uppsett í dálka] 126. fundur, 138. lþ.

Dómstólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 390. mál (reglur um skipun dómara). --- Þskj. 1068, brtt. 1112.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:06]

Brtt. 1112 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BVG, EyH, GuðbH, GÞÞ*, GBS, HHj, JóhS, JRG, KLM, LRM, LMós, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

14 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BjarnB, EKG, JónG, KÞJ, MPét, ÓBK, ÓN, REÁ, SKK, TÞH, ÞSa) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁsmD, BJJ, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, MT, OH, PHB, RR, SDG, SIJ, SF, SVÓ, UBK, VigH, ÞrB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Frv., svo breytt, samþ. með 29:2 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BVG, EyH, GuðbH, GBS, HHj, JóhS, JRG, KLM, LRM, LMós, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
BirgJ, ÞSa.

13 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, JónG, KÞJ, MPét, ÓBK, ÓN, REÁ, SKK, TÞH) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁsmD, BJJ, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, MT, OH, PHB, RR, SDG, SIJ, SF, SVÓ, UBK, VigH, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:06] Hlusta | Horfa

Þór Saari: