Útbýting 138. þingi, 120. fundi 2010-05-10 18:38:22, gert 29 9:41

Markaðar tekjur og ríkistekjur, 493. mál, svar fjmrh., þskj. 1057.

Unnin ársverk, 501. mál, svar efnahrh., þskj. 1055.