2010-06-01 15:44:27# 138. lþ.#F 129.#7. fundur. Tæknifrjóvgun., til 15:47:20| A gert 6 14:1
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 138. lþ.

Tæknifrjóvgun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 495. mál (gjafaegg og gjafasæði). --- Þskj. 861, nál. 1126.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:46]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, JRG, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, MSch, MPét, MT, OH, ÓBK, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

22 þm. (AMG, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BirgJ, BjarnB, EKG, GBS, HHj, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KJak, KLM, MÁ, SDG, VBj, VigH, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:44] Hlusta | Horfa

Ragnheiður E. Árnadóttir:


[15:46] Hlusta | Horfa

Siv Friðleifsdóttir:


2.--3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.