2010-06-01 18:49:40# 138. lþ.#F 129.#13. fundur. Skipan ferðamála., til 18:51:20| A gert 6 14:1
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 138. lþ.

Skipan ferðamála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 575. mál (gæðamál, tryggingarfjárhæðir). --- Þskj. 966, nál. 1154.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:50]

Brtt. í nál. 1154, samþ. með 38 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.