2010-06-10 13:02:33# 138. lþ.#F 135.#8. fundur. Framhaldsskólar., til 13:04:19| A gert 15 21:38
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 138. lþ.

Framhaldsskólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 578. mál (skipulag skólastarfs o.fl.). --- Þskj. 1184, nál. 1216.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:04]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JóhS, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, MSch, MPét, MT, MÁ, OH, ÓBK, ÓN, PHB, RR, RM, SER, SII, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖS.

11 þm. (ÁPÁ, ÁJ, ÁsmD, JBjarn, LMós, ÓÞ, REÁ, SDG, SIJ, SSv, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:03] Hlusta | Horfa

Ragnheiður Ríkharðsdóttir: