2010-06-10 13:09:19# 138. lþ.#F 135.#11. fundur. Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl., til 13:22:59| A gert 15 21:38
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 138. lþ.

Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 485. mál (ein hjúskaparlög). --- Þskj. 836, nál. 1215 og 1256, brtt. 1257.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:16]

[13:09] Hlusta | Horfa

Róbert Marshall (um atkvæðagreiðslu):


[13:10] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson (um atkvæðagreiðslu):


[13:12] Hlusta | Horfa

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1257,1 felld með 38:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, GBS, JónG, KÞJ, ÓBK, ÓN, PHB, RR, SKK, TÞH.
nei:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, GuðbH, GStein, HHj, HöskÞ, JóhS, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MPét, MT, MÁ, OH, RM, SER, SII, SF, SkH, SJS, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (VigH) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, ÁsmD, EyH, JBjarn, ÓÞ, REÁ, SDG, SIJ, SSv, UBK) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:13] Hlusta | Horfa

Fjármálaráðherra (Steingrímur J. Sigfússon):


[13:14] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


[13:16] Hlusta | Horfa

Siv Friðleifsdóttir:


1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1257,2 felld með 38:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, GBS, JónG, KÞJ, ÓBK, ÓN, PHB, RR, SKK, TÞH.
nei:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, GuðbH, GStein, HHj, HöskÞ, JóhS, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MPét, MT, MÁ, OH, RM, SER, SII, SF, SkH, SJS, VBj, VigH, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁsmD, EyH, JBjarn, ÓÞ, REÁ, SDG, SIJ, SSv, UBK, ÞSveinb) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:17] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


[13:19] Hlusta | Horfa

Fjármálaráðherra (Steingrímur J. Sigfússon):


[13:20] Hlusta | Horfa

Siv Friðleifsdóttir:


5.--54. gr. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JóhS, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, LMós, MSch, MPét, MT, MÁ, OH, ÓBK, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SII, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, VBj, VigH, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ÁJ, ÁsmD, EyH, JBjarn, ÓÞ, SDG, SIJ, SSv, UBK, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:21] Hlusta | Horfa

Vigdís Hauksdóttir:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.